Aktiviteter

Sommerseminar 8.6.2017

Center for Studier i Kulturarvsforskning og -formidling, Limfjordsmuseernes Samvirke/Aalborg Universitet afholder sit årlige sommerseminar torsdag d. 8. juni.

Formiddagen er åben for alle interesserede, og på programmet er tre oplægsholdere, der gør os klogere på både lokale steder og historier, på landdistriktsudvikling samt den “globale udkant”.

Se programmet herunder:

8. juni kl. 9:30–12:15.

Aalborg Universitet, Kroghsstræde 3, lokale 4.130.

9:30 Velkomst ved Marianne Rostgaard

9:45 Oplæg ved Kim Furdal, museumsleder, Ærø Museum.

Den stadig mere effektive infrastruktur betyder, at mange lokalsamfund bliver tynde i disse. Tynde i såvel funktioner som betydning. Samtidig har denne udvikling betydet, at lokalhistorie og kulturhistorie spiller en stadig større rolle i takt med, at tiden op gennem det tyvende århundrede er blevet reduceret til indholdsløse øjeblikke. Ud fra et fænomenologisk udgangspunkt argumenterer museumsleder, ph.d. Kim Furdal for, at mennesket reagerer på udviklingen ved at give stedet nye betydninger, der gør tynde steder tykke.

10.30 Oplæg ved Jeppe Høst, Ph.d. Senior Analytiker hos Oxford Research.

Forudsætningerne for landdistriktsudvikling har ændret sig radikalt de seneste årtier og det samme har mål og midler. Fra mekaniseringen af landbruget til industrialiseringen af provinsen befinder vi os nu i en ny epoke for lokalsamfundsudvikling med fokus på entreprenørskab og kreativitet. Er det videnssamfundet som breder sig? I mit oplæg vil jeg udforske både historiske linjer og principielle mønstre i lokalsamfundsudvikling og se på forholdet mellem stat og livsformer i landdistrikterne før og nu. Det leder hen til en række åbne spørgsmål om konkurrencestatens lokalsamfundsudvikling og de livsformer, metoder og mekanismer som sættes i spil og som lige nu gives plads i omformningen af landdistrikterne på godt og ondt.

11.15 Pause

11:30-12:15 Oplæg ved Helene Pristed Nielsen, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Oplægget tager udgangspunkt i forskningsprojektet ’Den Globale Udkant’, der med sin dobbelttydige titel sigter på at forstå dels hvordan lokale ’udkanter’ påvirkes af globale strømninger og forandringer, men også hvordan og under hvilke forudsætninger sådanne ’udkanter’ selv påvirker og er medskabere og medspillere i globale netværk og forandringer. Der lægges dermed op til en kritisk diskussion af begreber som ’udkant’ og ’globalisering’, med særligt fokus på hvordan forandringer i samfundet spiller ind i menneskers levede liv og ændrer ved sociale relationer, såsom forholdet mellem kønnene, generationer og klasser samt oplevelsen af stedtilknytning.

 

Giv gerne besked om deltagelse til Line Vestergaard Knudsen:

vestergaard@cgs.aau.dk.

 

 

Limfjordsmuseernes Samvirke