Kontakt os

Kontakt

Limfjordsmuseernes Samvirke

Sekretariatet:
Lemvig Museum
Vestergade 44
7620 Lemvig
T: 97820025

info@limfjordsmuseernessamvirke.dk

 

Forskningskoordinator:
Line Vestergaard Knudsen
Center for Studier i Kulturarvsforskning og –formidling

Limfjordsmuseernes Samvirke/
Institut for Kultur og Globale Studier

Aalborg Universitet

Kroghstræde 1

9220 Aalborg Ø

 

vestergaard@cgs.aau.dk

Limfjordsmuseernes Samvirke