Udgivelser

Væk fra hverdagen -Sommerhuse ved Limfjorden

Bogen er udgivet i juli 2017, ISBN: 978-87-7112-640-2, Antal sider: 284, Pris: Kr. 350,00 (ved køb fra forlaget) Kr. 200 (ved køb fra et af samvirkets 8 museer)

Limfjordens kyster befolkes året rundt af sommerhusbeboere. For over 100 år siden blev de første sommer- og fritidsboliger opført i den fjordnære natur, men det var først med sommerhusenes brede samfundsmæssige udbredelse i 1960-70’erne, at Limfjordsområderne for alvor blev bebygget med sommerhuse. Væk fra hverdagen – Sommerhuse ved Limfjorden giver et indblik i Limfjordens sommerhuskultur.

I denne bog sættes fokus på forskellige aktører, som gennem tiderne har været med til at præge sommerhusområderne ved den vestlige Limfjord. Her fortælles om statens og kommuners planlægning og regulering af sommerhusområder, om sommerhusejere og -brugere, der forestiller sig og praktiserer ‘det gode sommerhusliv’, og om de lokale foreninger, der organiserer og vedligeholder sommerhusområderne. Gennem disse perspektiver giver bogen et historisk og samtidigt indblik i de visioner, drømme, muligheder, praksisser og udfordringer sommerhuskulturen i den vestlige del af Limfjorden har foranlediget.

Bogen er lavet af Center for Kulturarvsforskning og –formidling, et samarbejde mellem Limfjordsmuseernes Samvirke og Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier.

Bogen er 4. udgivelse i serien ”Studier i historie, arkiver og kulturarv”.

Anmeldereksemplar rekvireres fra Aalborg Universitetsforlag og bogen kan købes ved henvendelse til forlag.aau.dk. eller på museer omkring Limfjorden.

 

 

Udgivelserne herunder kan bestilles pr.mail eller ved at ringe på telefon 97820025.

limfjordens-kroer

Limfjordens kroer
Limfjordens kroer – en rejse i fortid og nutid Limfjordsmuseernes Samvirke, 2012.
ISBN: 978-87-89675-09-1, 148 sider, rigt illustreret.
Pris kr. 200

Limfjorden er færgekroernes land. Kroerne ligger ved de gamle overfartssteder og ladepladser, hvor varer skulle lades om fra vogn til skib, og hvor rejsende, inden broernes og bilernes ankomst, måtte vente på en færge. Bogen Limfjordens Kroer – en rejse i fortid og nutid fortæller Limfjordskroernes historie, og giver et indblik i livet på kroerne i dag, hvor krodrift også er oplevelsesøkonomi.

Traditionelt var kroerne familieforetagender, som gik i arv fra generation til generation. Sådan er det stadig flere steder, men efterhånden som det omkringliggende samfund har ændret sig, er kroerne fulgt med.

Bogen Limfjordens Kroer – en rejse i fortid og nutid fortæller i 5 kapitler om Limfjordskroernes historie og indeholder derudover opskrifter fra 10 af Limfjordens kroer. Bogen udkommer fredag d. 7. december 2012 og lanceres med manér på Sallingsund Færgekro.

 

lodser-forside

Limfjordens lodser , Mette Lund Andersen, Jan Horskjær & Inger Bjørn Knudsen, 2010.
ISBN:978-87-89675-03-9. 70 sider, rigt illustreret.
Pris kr. 75.
Læs indholdsfortegnelsen her.
Læs prøvekapitel her.

Limfjordens vande er fyldt af smalle sejlløb og flade grunde, bredninger, sunde og krinklede vige, og fjorden er derfor et vanskeligt farvand at besejle. For at lette den sejlende trafik er Limfjordens sejlløb afmærket med vager og fyr. Større skibe har desuden pligt til at tage lods om bord for at komme sikkert gennem fjorden.

I denne bog tager Limfjordsmuseernes Samvirke med lodsen på arbejde og dykker samtidig ned i lodseriets historie. I ord og billeder fortæller vi om lodseriet på Limfjorden – om lodser og bådmænd, om lodsbåde od lodsstationer, om lodsens opgaver til lands og til søs og om kampen for lodseriets fortsatte eksistens.

Limfjordens lodser formidler et stykke levende erhvervskultur- og historie og giver et indblik i et for mange ukendt erhverv.

 

den-regulerede-limfjord

Fra Løgstør til Thyborøn – den regulerede Limfjord, red. Christian Ringskou, Jytte Nielsen og Svend Sørensen, 2009.
ISBN:978-87-89675-20-7. 180 sider, rigt illustreret.
Pris kr. 148.
Læs indholdsfortegnelse her.
Læs prøvekapitel her.

Limfjorden er skabt af istid, landhævning, stormflod, vind og vejr, men i de sidste 200 år har menneskene taget magten og gjort fjorden til vores.

Denne bog handler om menneskernes Limfjord. Om bønder, fiskere, ingeniører og handelsfolk, der kæmpede for at kontrollere og regulere naturen, så søfart og fiskeri ikke blev lukket inde bag sandbarrierer og landtanger, og så landbruget kunne fravriste fjorden dens lavvandede vige og vejler til agerland.

Den regulerede Limfjord, som vi kender i dag, er resultatet af en naturopfattelse, der forstår verden som noget, der kan og skal omformes med henblik på produktion. rækken af kuldsejlede landvindinger og mislykkede opmudringer er lang, men stoltheden var så meget desto større, når det lykkedes. Når høfderne reddede Limfjordstangerne, eller når sumpen endelig blev til kornmark.

 

Muslinger & mennesker – Arbejde og fest ved Limfjorden, red. Christian Ringskou, Ellen Damgaard, Svend Sørensen., 2008.

ISBN: 978-87-992829-1-3. 143 sider.
Pris kr. 60.

Mens fiskeriet efter muslinger fortsat er til debat i medierne, og muslingeindustriernes leverancer er mere usikre end nogensinde, er skaldyrene på nye måder blevet en vigtig del af livet ved fjorden. Rundt omkring eksperimenterer iværksættere med linedyrkning, og i flere af Limfjordens byer kan man hver sommer komme til muslingefestival.

I denne bog tager limfjordsmuseerne læseren med helt tæt på. Bogen indeholder både stemningsrapporter fra arbejdet ombord på muslingekutterne, fra det hårde arbejde på lineanlæggene og fra den kliniske og larmende verden i skaldyrsindustrien – så det er ikke andet end rimeligt, at bogen slutter med besøg på de sommerlige skaldyrsfestivaler.

 

limfjorden-bog

Limfjorden , Jan Skriver for Limfjordsamterne, 2006.
ISBN: 87-7775-652-5. 171 sider.
Pris kr. 150.

Med en kystlinie på omkring 1.500 kilometer er Limfjorden Danmarks største fjordområde. Engang var farvandet landets rigeste fiskevand, men i 1950’erne begyndte en menneskeskabt nedtur for Limfjorden.

Cheminova byggede ved fjordens vestlige munding en giftfabrik, og i 1964 forsvandt hummeren.

Landbruget mangedoblede i løbet af få årtier sit forbrug af gødning, og Limfjorden blev modtager af næring i stedet for giver. Forureningen voksede, så de salte vande blev en cocktail af uhumskheder fra slagterier, mejerier, dambrug og byer.

Et farvand perfekt til poesi og postkort blev hjemsted for iltsvind, svovlbrinte og fiskedød. Der kom bundvendinger og badeforbud.

Denne bog fortæller, hvordan Limfjordsamterne fra 1970’erne blev pionerer på miljøfronten. Den skildrer, hvordan nye erkendelser er vokset frem af myndighedernes overvågning, der har varet i årtier.

Amterne fik vendt vandmiljøets katastrofekurs. Limfjordens vande har fået det bedre, men der er endnu langt til et farvand i balance.

Bogen giver et bud på, hvordan vi og vores børn igen kan komme til at fange en skrubbe eller en rødspætte lige fra Hals og til Harboøre.

Limfjordsmuseernes Samvirke