Om os

Velkommen til Limfjordsmuseernes Samvirke

+ Blæsende ålegræs på tråd

Limfjordsmuseernes Samvirke er et samarbejdsforum for museerne rundt om den vestlige del af Limfjorden, der alle arbejder med kulturhistorien i Limfjordsegnen. Limfjorden har siden forhistorisk tid forbundet de frodige lande ved dens bredder og har givet menneskene der mulighed for fangst, færdsel, samhandel og sociale kontakter. Fiskeri, søfart, færgefart og i nyeste tid turisme og lystbådssejlads er bare nogle af de emner, der har karakteriseret Limfjordsegnen gennem tiden. Limfjordsmuseernes Samvirke samarbejder om fælles undersøgelser af Limfjordsrelaterede emner, som ikke kan afgrænses til et enkelt museums område, men som går på kryds og tværs af fjorden. Ideen med Samvirket er at samarbejde på tværs af museernes ansvarsområde og der igennem opnå bredere og tværfaglige perspektiver på arbejdet.

Limfjordsmuseernes Samvirke har i samarbejde med Aalborg Universitet etableret Center for studier i Kulturarvsforskning og -formidling. Centeret danner basis for planlægning, koordinering, udførelse og publicering af forskning i samarbejder mellem limfjordsmuseerne, samt universitets- og museumsansatte imellem.

+ Broen til Livø

De medvirkende museer er:

Museum Mors

Museum Thy

Limfjordsmuseet

Museum Salling

Struer Museum

Lemvig Museum

Vesthimmerlands Museum

Holstebro Museum

billede1

Limfjordsmuseernes Samvirke