Billeder

Etnobotanik

Projektperiode: sep2019-2022

En række museer i LIMSAM opstarter i samarbejde med Københavns Universitet og Aalborg Universitet et 3 årigt forskningsprojekt om Etnobotanik:

Hvad sker der, hvis man bruger etnobotanikken – læren om menneskers relationer til planter gennem tiderne – som ramme om kulturhistorisk forskning og formidling?

Dette projekt vil udforske og formidle Nordvestjyllands historie og undersøge, om planter tilbyder særlige muligheder for nye museale betydningsdannelser. Igennem fortællinger om planter og menneskers gensidige betydning for hinanden vil projektet bl.a. spørge, hvordan kulturhistoriske museer kan give plads til andre (plante- eller dyre-)arter i forståelsen og formidlingen af historien.

Projektets hovedformål er at styrke museernes forsknings- og formidlingsmæssige kapacitet, så de i en epoke kendetegnet af omfattende artstab blandt planter, insekter, fugle, og pattedyr kan løfte ansvaret for skabe en engagerende offentlig dialog om naturens historicitet.

Projektet har modtaget en bevilling fra Velux Fonden på 4.9 mio. kr.