Agger tange

agger-tange

Projektperiode: 2017-2023

LIMSAM og Center for Studier i Kulturarvsformidling, AAU har i en længere periode arbejdet med et studie af de menneskelige, erhvervsmæssige og kulturelle konsekvenser af Agger tanges gennembrud i 1825, med særligt fokus på Agger tange befolkningens tilpasning til naturkatastrofen.

Med finansiel støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg igangsatte vi i August 2020 projektet “Migrationer fra Agger Tange, 1825-1925”. I dette projekt sætter vi historisk fokus på, hvordan en udsat befolkning fra udkanten af Danmark for godt 200 år siden migrerede ind i Limfjorden og over et århundrede kom til at tilpasse sig, sætte præg på og forandre demografi, erhverv og mentale orienteringer i særligt den vestlige Limfjord. Herved fremskrives og re-aktualiseres en del af vores materielle og immaterielle kulturarv, der har med både naturkatastrofer, migration, samt socio-kulturelle forandringer og tilpasninger at gøre. Her undersøges særligt tre bølger af migrationer fra Agger Tange i perioden 1825-1925: Lyngs (1825), Lyngby (1864) og Gjøl (1910-25). I undersøgelsen søger vi at inddrage de folkelige, litterære eller populærkulturelle narrativer de tre migrationer er blevet forstået igennem. Projektets problemformulering er således: Hvilke omstændigheder, motiver, forløb og eftermæler kan beskrive tre bølger af migrationer fra Agger Tange, som fandt sted i perioden 1825-1925, og hvilke forskelle og ligheder kan findes mellem disse migrationer?

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.